Beauty Salon Spa là nơi sử dụng sàn gỗ TecWood để trang trí. Hiện tại Salon này thu hút rất nhiều khách hang, ván lót sàn TecWood, sản phẩm được khuyên sử dụng.