Dự án Khách sạn nhà hàng tiệc cưới Kim Đô ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi đòi hỏi phải có không gian thật ấn tượng. Bởi vì nơi đây lẽ có một bữa tiệc rất trang trọng xảy ra. Do đó, sàn gỗ TecWood là vật liệu được sử dụng chủ đạo nơi đây.