Dự án Nhà máy Santo ở Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Nhà máy được công ty Kiến Tâm tham gia thi công lót sàn gỗ TecWood. Với thiết kế này, nhà máy đã có những nét đặc trưng rất riêng cho riêng mình.