Dự án Nhà máy ToTo ở Đông Anh, Hà Nội là một dự án lớn, lớn về cả quy mô và hoạt động của nó. Dự án có hạng mục lót sàn gỗ nhựa. Với dự án này, Nhà máy ToTo mời Công ty Kiến Tâm tham gia thi công vào năm 2011. Dự án hoàn thành nhận được nhiều lời khen bên quản lý Nhà máy ToTo.